På svenska  |  In English

 
 
YRITTÄJYYS JA TALOUS
 
 
Taloudessa eletään nyt turbulenttia aikaa.Nyt tarvitaan taloudellista tietotaitoa ja teräväkatseisuutta.
Sen lisäksi myös viisautta, elämänkokemusta, tervettä järkeä ja rohkeuttakin, jotta kuntamme ja maamme tilanne saadaan oikealle tolalleen ja pysymään tasapainoissa, niin taloudellisesti kuin yleensäkin.Investointisuunnitelmat on käytävä läpi.Vaikka varojen kertyminen muuttuisi tiukemmaksi,
on huolehdittava, ettei lapsiltamme ja nuoriltamme tai vanhustenhoidosta lähdetä ruuvia tiukentamaan.
 
Olen koulutukseltani ekonomi ja iloitsen siitä, että nykyään kauppatieteen maisteriksi voi
valmistua yrittäjyys pääaineena. Klassisesti on niin, että harva perustaa valmistuttuaan oman
yrityksen. Kuitenkin yrittäjähenkisyys ja yritykset ovat hyvinvointimme kivijalka. Yrittäjyyden
ajatukset olisi hyvä saada jo peruskoulutukseen mukaan. Oman yrityksen perustamisen tulisi
olla realistinen ja houkutteleva vaihtoehto. Tiedon ja tuen saamista pitäisi helpottaa ja yksinkertaistaa.
 
Kuva 1. NAISIA HUIPULTA! –ILLASSA 
Nordean varatj.Sara Mella, tj. Marita Backman ja hallitusammattilainen Sari Baldauf.
Lisää yrittäjyyden asennetta!
 
Uskon, että yrittäjyyden konkreettisiin mahdollisuuksiin ja yleiseen arvostukseen voi vaikuttaa.
Minut valittiin laatimaan puolueemme tavoiteohjelma eritoten yksinyrittäjiä silmällä pitäen.
Suomessa on 170 000 yksinyrittäjää ja jos maa- ja metsätalous ja kalastus luetaan mukaan,
niin määrä on vielä suurempi ja trendi on nouseva. Lainsäädännöllisiä muutoksia ja helpotuksia tarvitaan, ja sitä kuuluisaa asennetta myös kuntatasolla. Usein törmää ajatukseen, ettei yksinyrittäjä olisi liiketaloudellisesti arvokas.
Olen kovasti eri mieltä. Ensinnäkin on jo sinänsä upeaa, että joku ottaa riskin ja hankkii itselleen työpaikan, tekee usein pidempää työviikkoa ja viettää paljon lyhempiä lomia kuin muut työntekijät
Toiseksi on huomioitava, että yrittäjät myös verkostoituvat tehokkaasti ja että yksinyrittäjät ostavat vuosittain 4,5 mrd. eurolla muilta yrittäjiltä!
 
Olen pitkään liike-elämässä vaikuttaneena ajantasaisesti ja vahvasti kiinnostunut yrittäjyyden ja
yritysten asioista. Minulle on tarjoutunut mahdollisuus olla näköalapaikalla mm. Espoon Yrittäjien hallituksessa. Hallituksen tapahtumakoordinaattorina Helsingin Yrittäjänaisissa olen järjestänyt
lukuisia tapahtumia ja saanut ydintietoa ja kosketuspintaa monenlaisiin yrityksiin hyvän
päätöksenteon pohjaksi. Yritys Espoon kehitystä ja toimintaa olen seurannut läheltä.
Minut koetaankin yrittäjyyden vahvana puolestapuhujana. Tarvitsemme luovuutta, uudistumista ja tekemisen meininkiä! Ja meidän tulee hyödyntää yhteistyön ja verkostoitumisen kautta tuleva voima.
 
Kuva 2. YRITTÄJYYDEN JA TYÖHYVINVOINNIN ILTA.
Asiamies Max Lindholm, Suomen Yrittäjät. tj. Marita Backman. Maakuntajohtaja Ossi Savolainen,
Uudenmaan liitto. Työterveyshuollon erikoislääkäri Jutta Skogberg.
 
Mitä talouden yleislinjauksiin tulee, niin on tärkeää, että työllisyys saadaan nousuun ja
yrityselämä virkistymään. Liiallista lainanottoa on pidettävä tiukasti silmällä. On myös huolehdittava,
että nuorille on tarjolla mielekästä työtä, opiskelumahdollisuuksia ja toimintaa. Toimiva yhteiskunta
tulee vastaan vähempiosaisten ja sairaiden tilanteessa, ettei kukaan jäisi tyhjän päälle, aivan turvattomaksi. Mikäli esim. arvonlisäveroa nostetaan, tulisi kaikkein matalatuloisimpien ryhmissä
tilannetta kompensoida perusvähennystä korottamalla. On kiinnitettävä erityistä huomiota kaikkein heikoimmilla oleviin. Se olisi viisasta yhteiskuntarauhan, terveen kasvun ja oikeudenmukaisuuden kannalta. Oikeita arvoja ja asennetta tarvitaan kaikille tasoille!
 
Kuva 3. Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Marjukka Karttunen ja Helsingin Yrittäjänaisten hallituksen
jäsen Marita Backman vuosittaisilla Yrittäjänaispäivillä

 

  

 

MARITA SOSIAALISESSA MEDIASSA

 

________________________________________

KALENTERI

 

_______________________________________

UUTISET

 

_________________________________