Suomeksi  |  In English

 
 
Omgivningen  
 
Vår miljö
 
Vi vill alla att Östersjön är ren och att luften vi andas är frisk. Miljöutskottet har manat fram
åtminstone 70 åtgärdsförslag. Det finns närmare ett tjog olika aktörer, så koordinering är av nöden. Utvärderingen av skyddsåtgärdernas effektivitet är också viktig.
 
Bevarandet av biodiversiteten och ett mångsidigt artbestånd bör beaktas på alla nivåer i vårt samhälle.
Ett sätt är att lägga prislapp på naturens nyanser och fortbestånd. De olika stöden för ekosystem,
såsom rent vatten, erosionsskydd eller tex. pollination av växter har ett ekonomiskt värde. Vi
uppfattar dem som självklarheter, men om vi skadar naturen är det dyrt att återställa den. Överstora skogshyggen kan tex. öka vår BNP, men det ekonomiska värdet är inte det enda man bör mäta.
 
 
Å andra sidan kan man inte heller negligera ekonomisk fakta. Det är ingalunda fiffigt att brett
driva igenom snabba och oöverlagda beslut, med långtgående verkan, om det inte funnits tid att
testa och undersöka dem. Man slänger bort de gamla lösningarna, innan man vet hur de nya
påverkar helheten på längre sikt. Marknadsförare och intressegrupper för olika produkter sprider
sitt eget budskap och man kan bara undra om besluten görs av förtroendevalda eller lobbare.
 
 
Kan vi göra något åt det stigande elpriset? Bör Finland kunna försörja sig själv på energi? Skall vi
sälja energi? Var skall vindmöllorna placeras? Eller kärnavfallet? Vad är möjligt eller förståndigt
beträffande det energisparande byggandet? Kan vi finna helt nya lösningar? Kan vi bredskaligt
utvinna energi från vågorna i framtiden? Eller energiframbringande stänger som svajar i vinden?
Även om vi inte använder ett globalt perspektiv är frågorna stora och kräver noggrann omtanke.
Det behövs mera fakta än känsla i dessa frågor.
 
Hur kan vi bäst styra markanvändningen, boendet, trafiken och näringslivet? När jag tänker på
uttrycket miljö eller omgivning, omfattar begreppet utöver människor, attityder, trivsel, ljudlandskap,
ett estetiskt byggande och planering, teknologiska lösningar, styrning av konsumentbeteendet
och MAL+E lösningar allt såväl synligt som osynligt som påverkar oss dagligen.
 
 
Som den utelivsmänniska jag är, fäster jag stort värde vid att vistas vid skimrande, rent vatten och
njuta av naturen alla årstider. Jag har strövat i skogen, seglat på havet, och suttit vid brasan och
stranden i sådan utsträckning, att de har lämnat djupa spår i mitt sinne. Sålunda är de lösningar
som berör naturen verkligt viktiga för mig. Men jag bor i stan och anser att vi också här skall kunna
skapa en fungerande, komfortabel och trivsam omgivning.

 

  

 

MARITA I SOCIAL MEDIA

 

________________________________________

KALENDER

 

_______________________________________

NYHETER

 

_________________________________