Suomeksi  |  In English

 
 
Hälsa och motion
 
Hälsa är en helomfattande erfarenhet. Därtill hör motion, mångsidiga matvanor och koll på mattider,
ett balanserat sinne och en massa andra saker. Jag har lärt min kropp att den får något slags föda
med fem timmars mellanrum. Alla vet att måltiden bör bestå av mycket grönsaker och annat hälsosamt – protein och kolhydrater i rätt förhållande.Särskilt i skolor, daghem och inom äldreomsorg bör maten vara hälsosam och god. Ofta tänker jag också att måltidsgemenskapen är det väsentligaste, redan ordet är mycket känsloladdat i sig.
 
    Bild 1.Sol i hjärta, sol i sinne
 
Nyligen berättade statistiken att över hälften av finländarna har övervikt. Det lönar sig sålunda att
kolla BNI-indekset. Speciellt uppskattar jag nyttomotion. Och frisk luft. Men visst måste jag
erkänna att vår familj är en idrottsfamilj. Fart på leder och ben. Träning, målsättning, fjärilar i magen,
roligt och en känsla av att lyckas. Klirrande medaljer på högsta nivå i flere grenar. Det är bra att
ungdomar rör på sig, men alla åldrar bör uppmärksammas och erbjudas lika möjligheter. En
halvtimme per dag påverkar väsentligt vårt välbefinnande.
 
    Bild 2. Handboll är roligt
 
Vår inre balans är jätteviktig. Den största orsaken till förtidspension är depression. Den mörka
vinterperioden, för mycket stress, prestationsångest, saknaden av gemenskap och vänner…
och vem vet vad? Men de första stegen till ökat välmående är förutom vila en balanserad diet
och motion. Vi människor har ofta negligerat oss själva under en lång tid. Därför kan vi få väldigt
mycket energi om vi reserverar tid för sådant vi faktiskt gillar. De centrala frågorna är säkert en
förbättring av arbetsgemenskapen och en känsla av att det vi gör är betydelsefullt. Vi är inte
endast schackpjäser på ett bräde utan riktiga människor som vill tillhöra något meningsfullt.
Och i det långa loppet är det klart att det lönar sig att satsa på en god balans mellan privat-
och arbetsliv.
 
    Bild 3. Skidtur på isen
 
    Bild 4. Äventyrsbana
 
    Bild 5. Soligt i Åre
 
I stället för att sträva efter fullständighet i allting, är det bra att gruppera uppgifterna:
*en del saker gör man så bra som möjligt och i positiv anda
*en del bör slutföras på ett tillfredställande sätt, ganska bra
*en del nöjaktigt med darr på ribban
*en del hinner man inte åtgärda och kan stryka från listan
En tanke: Flexibiliteten är måttet för mental hälsa.
 
Carpe diem!
 
    Bild 6. Stafettkarneval
 

  

 

MARITA I SOCIAL MEDIA

 

________________________________________

KALENDER

 

_______________________________________

NYHETER

 

_________________________________