Suomeksi  |  In English

 
 
Företagsamhet och Ekonomi
 
Vi lever en turbulent tid. Nu behövs det ekonomisk kunskap och skarpsinne.
Därtill visdom, livserfarenhet, sunt förnuft och mod, för att återställa vår ekonomi och skapa
balans, såväl ekonomiskt som i övrigt. Investeringsplanerna bör gås igenom. Vi måste kunna garantera
att våra barn och ungdomar samt åldringsvård får det stöd och de medel de behöver.
 
Till min utbildning är jag ekonom och gläder mig att man nuförtiden kan utexamineras från handelshögskolan med entreprenörskap som huvudämne. Det klassiska är att man inte blir
företagare efter slutförda studier. Men företagaranda och företagsverksamhet är grundpelare
i vår välfärd. Man
borde väcka tankar om företagsverksamhet redan i grundskolan. Det borde vara ett realistiskt och
lockande alternativ att grunda ett eget företag. Kunskap och stöd bör vara lätt tillgängliga.
 
 
Jag är säker på  att det allmänna klimatet för företagande  kan påverkas och de konkreta
möjligheterna förbättras. Jag blev utsedd att ta fram vårt partis handlingsprogram speciell för egenföretagare. Det finns 170 000 egenföretagare i Finland, och om man inkluderar skogs- och
lantbruk samt fiskerinäringen stiger siffran. Det behövs både förändringar och lättnader
i lagstiftningen, samt en positivare attityd. En del tror och tycker att egenföretagsamheten inte just
har ett värde för nationens ekonomi. Jag är helt av annan åsikt! För det första är det beundransvärt
att människor skapar sig ett eget jobb, gör oftast långa arbetsveckor och håller kortare semester
än andra. Dessutom bör man komma ihåg att företagarna effektivt bygger nätverk, och att
egenföretagarna köper in för 4,5 miljarder euro per år från andra företagare!
 
Jag har länge verkat i affärslivet och är genuint intresserad av företagande och företag och vill behålla
mig a jour.  Dessutom har jag haft möjlighet att skapa en bredare bas bl.a. i Esbo Företagarnas
styrelse. Som händelsekoordinator i Helsingfors Företagarkvinnor har jag stått för många
arrangemang och fått ett brett nätverk och ingående kunskap om företagsverksamhet, som stöd
för bättre beslutfattande. Verksamheten i BusinessEspoo har jag noggrant följt med.Jag är allmänt uppfattad som en förespråkare för företagandet. Vi behöver kreativitet, förnyelse och äkta engagemang! Det lönar sig att dra nytta av den kraft som erbjuds via samarbete och skapande av nätverk.
 
 
Beträffande ekonomiska riktlinjer är det viktigt att förbättra sysselsättningen och stimulera f
öretagslivet. En stegrande lånetagning bör undvikas. Vi bör också se till att de unga erbjuds
meningsfullt arbete, studieplatser och aktiviteter. Ett fungerande samhälle bör finnas till även
för mindre bemedlade och sjuka, så att ingen blir lämnad ensam och utan stöd. Om tex. momsen
höjs, borde de lägsta inkomstgrupperna kompenseras med högre grundavdrag. Vi måste ge akt
på de allra svagaste. Det är förnuftigt med tanke på samhällsfreden, en sund tillväxt och rättvisa i samhället. Rätta värderingar och rätt attityd är till nytta för alla.
 

 

  

 

MARITA I SOCIAL MEDIA

 

________________________________________

KALENDER

 

_______________________________________

NYHETER

 

_________________________________