Suomeksi  |  In English

 
 
VÄRDEN
 
 
Våra grundvärderingar är den fasta grund, på vilken vårt samhälle och familjernas liv är byggda.
Den västerländska samhällsstrukturen vilar på judisk-kristna värderingar, romersk rättsuppfattning
och hellenistisk tradition. Ur dessa tankesätt har förståelsen för människolivets värde spirat, och
sedan gett upphov till mänskliga rättigheter. Dessutom har detta visat vägen för idén om rättsstaten, demokrati och yttrandefrihet.
 
Därför bör lagstiftningen byggas på en solid och beprövad grund. Det lönar sig inte att böja sig
för alla trendiga vindar. Man kan inte flagga för allt som betecknas som relativt, tillåtet och tolerant.
Det existerar även något oföränderligt hos människan och samhällets grundstruktur. Ordet tolerant
låter fint och visst är det även så. Men tolerans är inte helt problemfritt, då det också kan innebära godkännande av saker som är direkt fel. Det är bra att det ibland oss finns modiga människor som
vågar säga att kejsaren har inga kläder, om de inte syns, trots att andra endast stryker varandra
medhårs. En del ställer upp som facklor för massorna, bra så.
 
 
Vi borde kunna binda maktmissbruk, penningbegär (begäret, inte pengar i sig) och egoism samt
öppna våra ögon och famnar för de mindrebemedlade och utmattade. Det behövs verklig talkoanda
och äkta möten människor emellan såväl inom företag, studieplatser, tjänstemän, församlingar,
föreningar och hem – levande kontakt mellan alla människor. Fast jag som ekonom förstår vikten av ekonomiska strukturer anser jag dock att ekonomin är ett medel att bygga välstånd, inte ett syfte i sig.
Man kan inte mäta saker bara i pengar.  När vi i tiden planerade vår framtid med min make sade han:
Livet är inte en ekonomisk ekvation. Det var bra sagt.
 
Saknaden av värden är en ny utmaning i Finland. Ingen verkar riktigt veta vart vi borde ta oss.
Jag hoppas verkligen att vi inte går miste om något mycket värdefullt i livet. Vi människor behöver
framtidstro och hopp! Och en fast grund att stå på.
 
Man bör vara klar i skallen för att ta rätt beslut. Rätt är rätt, fastän ingen gjorde rätt, och fel är fel,
fastän alla gjorde fel! Det är viktigt att bevara sin hållning och sträva efter att agera rätt trots att
man är omgiven av starka åsiktsströmmar och lobbning.
 

 

  

 

MARITA I SOCIAL MEDIA

 

________________________________________

KALENDER

 

_______________________________________

NYHETER

 

_________________________________