Suomeksi  |  In English

 
 
VAD ANDRA TYCKER OM MARITA
 
Marita är en mångsidig talang, som har kunnat kombinera affärslivets och familjelivets krävande
utmaningar. Hon besitter ledarskap och kreativitet som ger möjlighet att se saker från många olika synvinklar.
- Asser L.
 
Marita har energi och organisationsförmåga. Hon är en bra förmedlare i svåra situationer och har en
positiv attityd. Marita har mod och kraft att ta i utmaningar och driva saker framåt. Barn och ungdomar
är viktiga för henne och hon förverkligar saker också konkret. Hon har t.ex. dragit många sommarläger
för barn och ungdomar med sin make. Marita strävar efter det goda och det vackra!
- Anne
 
Marita lyckades skapa en verkligt bra stämning och organisationskultur som VD för vårt bolag. Hon
var en rättvis, pålitlig och skicklig chef som ledde ett 30 personers gäng med fast hand, men samtidigt ledigt. Det var håll i gång och roligt, och vi gjorde utmärkta resultat! Om den väl fungerande dynamiken berättar också att vi fortfarande är nära vänner fast vi jobbar på skilda håll.
- Leena Bergenheim
 
 
Marita är en aktiv, positiv människa som tillför mycket i de sammanhang hon är med i.
Under uppgörandet av partiets egenföretagarprogram har Marita visat sig vara en mycket duktig och målmedveten ordförande, som får saker att hända.Dessutom är Marita mycket lätt att närma sig,
och att umgås med. Jag understöder Marita.
 - Max Lindholm, Vanda
 
Marita
- dynamisk, energisk, pålitlig, frispråkig, modig och hänsynsfull.
Person med talang och potential till mångt och mycket.
Kvinna med varmt hjärta och stort skratt.
- Kristina K
 
Här är några tankar som jag först kommer att tänka på.
*Marita är social och bygger nätverk
*Marita är språkkunnig och internationell
*Marita är ivrig och flitig
*Marita är solig och synlig
*Marita får saker gjorda
- E.P.
 
En dynamisk kraftfull kvinna
En trogen vän med stor portion humor
Ser helheter och förstår detaljernas betydelse.
- Christel
 
Marita är lätt att bli bekant med. Med sitt stora leende och vänliga blick är det lätt att närma sig
henne. Hon vågar stå för det hon tror på, vilket hon gör på ett varsamt sätt.
Hon försöker inte pracka sina åsikter på en utan redogör lugnt för sin egen ståndpunkt i saken.
Det hon lovat att ta sig an, gör hon också med de resurser hon har tillhanda.
Hon ger med varm hand och fungerar som en nära medmänniska med hjärtat på rätt plats.
Jag kommer att rösta på henne för att hon förmått konkretisera svåra frågor och fört dem till ett
begripligt plan, som gör att man förstår helheten. Hon är stark på båda språken och kan vara en
god brobyggare mellan finskt och svenskt! Lycka till Marita!
- Mvh Benita
 
 
Marita är just en sådan kvinna, som jag vill ge makt åt i våra gemensamma ärenden! Det är fint att
få en beslutsfattare som är en duktig och sakkunnig människa som dessutom smidigt kan bygga
nätverk.  Marita blir säkert inte någon bisittare. Här har vi en kvinna som tar i saker – och inte bara
lovar!
- Annu K.
  
Marita är en varmhjärtad människa med ett brett intresse för samhällsfrågor. Hon har förmåga att
se allting också genom den enskilda individens perspektiv. Hennes talang att tydligt och klart
kommunicera framför publik och att djupdyka i diskussioner på tuman hand är uppskattad bland
många. Hon har visdom att både lyssna och tala. Hon är en sann påverkare med fighting –spirit!
Marita kan förflytta berg!
- Ann W-F, företagsledningskonsult
 
”Jag lärde mig känna Marita under studietiden. Redan då lade jag märke till henne, uttryckligen
för hennes utstrålning. Marita har en positiv framförhållning som hon kan gå långt med inom politiken.
Marita är en kreativ och effektiv kvinna som dessutom har den behövliga livserfarenhet hon skaffat sig,
inte minst som mor för fyra barn. Det är sådan politiker vi behöver, inte några politiska broilers.
- F.L.  
 
Marita lyckas i allt vad hon åtar sig! Hon planerar och koordinerar väldigt skickligt. Hon arrangerar bl.a. intressanta företagartillställningar där deltagarna trivs och utvecklar sitt kunnande samt får möjlighet att bygga nätverk. Företagsamheten är en hjärtesak för Marita och hon orkar ivrigt gång på gång uppmuntra andra till den stigen.
- Riitta
 
Marita får mycket till stånd, är en utåtriktad och energisk kvinna. Fin värdinna på fester.  Marita är en suverän talare på språk som språk. Hon diskuterar gärna aktuella ämnen med alla. Hon sprudlar av
glädje.
- Arja
 
 
TALK TO HER
Marita har bred kompetens och energi för att kunna utnyttja den.Marita klarar av att hålla i många
trådar samtidigt. Som mamma och företagare har hon inblick i både familjelivet och företagsamheten, ochkan balansera mellan dessa två. Hon kombinerar traditionella värden med en praktisk förståelse
för vårt samhälle idag. Hon har bott utomlands och vet hur världen ser ut, och kan kompetent
placera Finland i en bild av någonting litet större. Hon har humor och empati, och ett hjärtligt skratt.
Kanske det viktigaste i detta sammanhang(när hon vill representera oss på politiska nivåer): Marita är
en bra lyssnare, vilket är mycket viktigt - som tyvärr fattas hos de flesta politiker.
So.... talk to her, prata med henne.
- Kim
 
Marita är en av de gladaste och positivaste människor jag vet. Engagerar hon sig i något gör hon det helhjärtat, med både kropp och själ. Genom sin sociala kompetens, simmar hon som fisken även i
okända vatten.
- Any N-R
 
Marita är en kristen, ambitiös och målmedveten människa. Hon vill påverka, har humor och är orädd och ärlig - och hon är definitivt en värdefull människa för många i sin omgivning, bl.a. för mig!
- Maria
 
Marita kan!
påverka
organisera
underhålla
och
samla människor
kring
gemensamma ämnen!
- Marianne
 
 
Marita kan mingla
Jag har känt Marita Backman i bara tre år. Första gången såg jag henne på en lillajulstillställning.
Det slog mej genast hur ovanligt lätt hon hade att få kontakt med för henne då ännu helt okända människor, inklusive mej själv. Diskret rörde hon sig från den ena till den andra och samlade
information om oss närvarande.
Det första intrycket man får av en mänska brukar vanligtvis hålla. Det gäller också beträffande Marita. Numera råkas vi ganska ofta i stadsfullmäktige och andra sammanhang förknippade med politiken.
Varje gång förundras jag över hur intelligent och smidigt hon minglar. På så vis sätter hon sej,
naturligt och enkelt, in i svåra ärenden. Jag avundas hennes förmåga.
- Ulf Johansson
 
Hejsan Marita! Jaha nr1: Marita är en väldigt pålitlig vän! nr2: Marita har en utomordentligt härlig
humor! nr3: Hon är ju en vacker kvinna! nr4: Sportig som bara den, med toppen kondition! nr5:
En kristen kvinna, dvs. är bibelkunnig, älskar Gud och följer med tacksamhet och glädje Hans
visa råd! nr6: Sköter väl om sin stora familj.nr7: Sköter energiskt det hon tar sig an, vill alla
människor väl! mm
- Diana Godenhjelm 
 
Marita är en fantastisk fru, som alltid sprider glädje omkring sig! Hon söker också de bästa
lösningarna
för alla inblandade. Kan varmt rekommenderas!
Helt objektivt,
- maken Björn
 
Jag har känt Marita ända sedan hon som nyexaminerad från Hanken började i
näringslivet. Från allra första början hade hon en blick för företagande och
vilken viktig del det är för hela samhället. Hon är väldigt drivande och
initiativrik, men har en mycket utpräglad förmåga att lyssna och ta till sig
andras åsikter och kunskaper. Som chef var hon allt annat än prestigebunden
och på alla sätt stimulerade hon sina medarbetare. Hennes internationella
erfarenhet är en stor fördel som hon fått framför allt genom att möta
utmaningar i Tyskland och USA. Jag är övertygad om att Marita har mycket att
tillföra Finlands Riksdag!

- Christer
 
Marita hör till vår bekantskapskrets. Vi har känt henne sedan 1980-talet och alltid beundrat hennes energi, engagemang och starka intresse för sina målsättningar.Under sin arbetskarriär hittills har
hon visat prov på gott sinne för affärer och marknadsföring, alltid med goda resultat som följd. Internationella studier och arbetserfarenheter är Maritas styrka, vilket även hennes språkkunskaper
står för.Vi anser att Marita är, förutom en målmedveten ungdomlig affärskvinna, även en duktig
maka och mor samt en glad och älskvärd vän med optimistisk livssyn.Som en trogen sfp-are
(har själv deltagit i tidigare kommunalval) ser både Riitta och jag Marita som en driftig
samhällspåverkare och vet vem vi röstar på i kommande riksdagsval.
Vänligen

- Sten Lindholm, Ingenjör, pensionär
 

 

  

 

MARITA I SOCIAL MEDIA

 

________________________________________

KALENDER

 

_______________________________________

NYHETER

 

_________________________________