Suomeksi  |  In English

 

CV MARITA BACKMAN

   

Marita Backman
Esbo
gsm +358 50 563 8587
                                                                                         
Gift, 4 barn
 
SKOLNING                                                
 
Handelshögskolan (Hanken). Ekon.kand. Huvudämne (Internationell) Marknadsföring
University of California Los Angeles (UCLA), Leadership and Human Relations
Courses in Marketing
 
SPRÅKKUNSKAPER
 
Berömliga kunskaper i svenska, finska, engelska (arbetat 4 år i USA) och tyska (studerat 12 år och arbetat två år i Tyskland). Läst också franska och italienska.
 
ARBETSERFARENHET
 
Varit anställd som VD i en svensk koncern, Skandinavisk Press/Collector AB. Byggde upp Finlands verksamhet från 200 tmk till 30 milj.mk. Etablerade verksamheten i Tyskland och senare i USA (International Masters Publishers Inc.). VD för WestHill Publishing i USA.
 
Grundade Oy Amee Ab, specialiserat på bl.a. direktreklam och postorder.
Bolaget såldes till en utländsk köpare och omregistrerades 1995.
Verksamheten inkluderar nu även konsultering och förlagsverksamhet.
 
FÖRTROENDEUPPDRAG
 
Medlem i stadsfullmäktigegrupp i Esbo, sfp
Revisionsnämnden
Direktionsmedlem i Affärsverket
Direktionsmedlem i Lokalcentralen
Styrelsemedlem i Helsingfors Företagarkvinnor
Styrelsemedlem i Esbo Företagare
Arbetsgrupp för Stiftelsen Tukikummit/Stödfaddrar. Stöder finska barn och ungdomar, som löper risk att slås ut i samhället. Bidragen koordineras oavkortat.
Kandidat i riksdagsvalet 2011, sfp
Kandidat i kommunalvalet 2008, 2012, 2016, 2021.
 
Aktiv förespråkare för företagsamhet. Medlem också bl.a. i Företagare i Finland, marknadsföringsekonomer och internationella ekonomer i SEFE samt på flera olika
platformer för nätverk. Jag tror att små och medelstora företag är i nyckelposition i
vårt samhälle och vill att attityden till företagsamheten betydligt förbättras.              
 
INTRESSEN
 
Jag vill vara en människa bland människor för människor.
 
Som mor för fyra barn är jag verkligen intresserad av utbildning, ungdomarnas framtid arbetsmöjligheter, fysisikt och psykiskt stöd, och välmående. Barnen har också hållit mig aktivt med i idrottslivet och jag är intresserad av hälsa, kost och möjligheter
till mångsidig motion. Jag är även medlem i seniorrörelser och fäster stor uppmärksamhet vid planering och praktisk utveckling av människonära äldreomsorg. Det är en fördel att vara engagerad och medverka inom många olika nivåer i vårt samhälle. Ha kontakt med,
så att säga, tvärsnittet av vårt samhälle. Så behålls perspektivet och djupet kvar i livet.
 
 
MARITA MED 10 ORD, SOM ANDRA SER DET
 
Social, diplomatisk, kunnig, kreativ, har förmåga att organisera,
företagsam, energisk, stark, övertygande, positiv

 

  

 

MARITA I SOCIAL MEDIA

 

________________________________________

KALENDER

 

_______________________________________

NYHETER

 

_________________________________